<body> Anh ve tinh - Du bao bao
[Trang chủ] [Ảnh mây vệ tinh] [Dự báo bão] [Lưu trữ] [Liên kết Web] [Liên hệ]

Xem đường đi của bão: Đại học Hawaii • Hải quân Mỹ • Hồng Kông • Anh • Nhật • TTQG dự báo KTTV

Dự báo đường đi bão biển của Hồng Kông

Tropical Cyclone Track at 20:00 HKT 03 December 2012

Giờ trên hình là giờ chuẩn của HongKong